TR EN

Yöntem Kozmetik A.Ş. bünyesinde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlayacak, yetki seviyelerine göre bilgileri koruyacak ve bütün çalışanlar ile paydaşların yetkilerine göre ulaşabilecekleri Kalite Yönetim Sistemi İlke ve Politikaları Üst Yönetim tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir. Yöntem Kozmetik A.Ş.’nin tüm birim ve çalışanları TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı’na uygun hareket eder ve sürekli gelişimine katkı sağlar. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyurulur.


Yöntem Kozmetik A.Ş. olarak Kalite Politikası, Kişisel Bakım, Kozmetik, Temizlik, Gıda ve Gıda Dışı Tüketim Ürünlerin Satışı ve Dağıtım Faaliyetlerini kapsamında;


 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak, 
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
 • Süreç, hizmet ve servislerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştirmek,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli hizmet ile karşılamak,
 • Yasalarda belirtilen şartlara uymak, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutmak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.